Pharmidea
Avoti SWF
Tehprojekts
Limbažu ceļi
Jelgavas būvniecības sistēmas
Bruker Baltic
Grindeks
Kursa MRU
Madara Cosmetics
Kursa MRU

Piesaistījām 600 000 Ls mežizstrādes uzņēmumam.
„Kursa MRU” iegādājās jaunu specializētu mežizstrādes tehniku – piecus harvesterus.

< atpakaļ tālāk >
1
2
3
4
5
6
7
8
9